TINPA เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 TINPA เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านนายก และคณะ TINPA เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าพบท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อสวัสดีปีใหม่และแจ้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อของสมาคมฯ

Powered by MakeWebEasy.com